Seachem Floursh Excel Phân nước bổ sung co2 cho thủy sinh

  • Mã sản phẩm: pk103
  • Loại: phân nước
  • Công dụng: Cung cấp dinh dưỡng cho cây thủy sinh
  • Trọng lượng: 100ml
  • Bảo hành:
  • Đơn giá: 135.000 đ
(Lưu ý: liên hệ trước khi mua hàng)

Mô tả chi tiết

Phân nước thủy sinh Seachem Flourish Excel là một loại phân nước bổ sung CO2 cho cây thủy sinh . 
Seachem Flourish Excel có thể dùng để thay thế bình khí CO2
Flourish Excel là nguồn cung cấp cacbon hữu cơ sinh học. Tất cả các cây đều cần nguồn cacbon. Điều này thường thu được từ CO 2 , nhưng, cũng có thể bắt nguồn từ các hợp chất hữu cơ đơn giản (chẳng hạn như trung gian quang hợp). Việc sử dụng một trong hai CO 2 tiêm hoặc Flourish Excel không nhất thiết phải phủ nhận việc sử dụng khác. Bởi vì các quá trình sản xuất trung gian quang hợp và xây dựng trên chúng xảy ra đồng thời, người ta có thể lấy được một lợi ích đáng kể với việc sử dụng Flourish Excel một mình hoặc kết hợp với CO 2 . Sự kết hợp này đặc biệt lý tưởng cho các tình huống khi tiếp tục bổ sung CO 2có thể dẫn đến mức độ pH thấp nguy hiểm. Flourish Excel ™ cũng có tính chất khử sắt giúp tăng cường trạng thái sắt (Fe + 2 ), dễ sử dụng hơn so với sắt thực vật (Fe + 3 ).

Lý do thực vật cần CO 2 là tạo ra các hợp chất cacbon chuỗi dài hơn còn được gọi là trung gian quang hợp. Các chất trung gian quang hợp bao gồm các hợp chất như ribulose 1,5-bisphosphate, và 2-carboxy-3-keto-D-arabinitol 1,5 bisphosphate. Mặc dù tên rất phức tạp nhưng cấu trúc khá đơn giản (5 chuỗi carbon). Flourish Excel không chứa các hợp chất cụ thể này, nhưng một hợp chất tương tự. Bằng cách sử dụng Flourish Excel bạn bỏ qua sự tham gia của CO 2và giới thiệu các hợp chất có cấu trúc tương tự đã hoàn thành. Nó tương tự như cấu trúc của nó mà Flourish Excel có thể được sử dụng trong quá trình xây dựng chuỗi carbon của quá trình quang hợp. Các bước hóa học hoặc enzym đơn giản có thể dễ dàng chuyển đổi nó thành bất kỳ một trong các hợp chất có tên ở trên (hoặc nhiều loại khác).
Hướng dẫn sử dụng Phân nước thủy sinh Seachem Flourish Excel:
Khi setup hồ mới hoặc khi thay nước > 40% . Dùng 5 ml cho 40 lít nước . 
Sau đó dùng 5 ml cho 200 lít nước ( châm hàng ngày hay cách ngày ) . Có thể tăng liều dùng nếu lượng cây trong hồ nhiều.
Giá của Seachem Flourish Excel theo từng dung tích:
Loại 100 ml / chai : 135.000 đồng / chai
Loại 250 ml / chai : 220.000 đồng / chai
Loại 500 ml / chai : 340.000 đồng / chai
Loại 2 lít / bình : 1.200.000 đồng / bình