Hoàng Thái Dương cây thuỷ sinh cắt cắm tuyệt vời

  • Mã sản phẩm:
  • Loại: cây thủy sinh
  • Công dụng: cây cho hồ cá hồ thủy sinh
  • Bảo hành:
  • Đơn giá: 20.000 đ
(Lưu ý: liên hệ trước khi mua hàng)

Mô tả chi tiết

Hoàng Thái Dương cây thuỷ sinh cắt cắm đẹp vị trí hậu cảnh. Hoàng thái dương là cây thuỷ sinh cắt cắm vị trí đẹp ở trung và hậu cảnh, Mọc và phân nhánh trên thân chủ và có màu sắc đẹp. Là dạng cây cắt cắm nên chúng cần có dinh dưỡng ổn định và có thêm co2 thì còn đẹp hơn nữa. Là cắt cắm nên chúng rất rễ trồng và sinh trưởng. Khi cây cao quá mặt hồ và cần cắt tỉa, chúng ta cứ mạnh tay cắt tỉa vì chúng sẽ tiếp tục phân nhánh trên thân mẹ.
Một số lưu lý khi chơi hoàng thái dương Ánh sáng phù hợp Rất rễ trồng Có dinh dưỡng nhiều để cây phát triển và phân nhánh Co2 nên có để cây phát triển tốt Nhiệt độ từ 25-32 Ph ở 5.0-7.0.