Cây thủy sinh tân đế tài hồng

  • Mã sản phẩm:
  • Bảo hành:
  • Đơn giá: 20.000 đ
(Lưu ý: liên hệ trước khi mua hàng)

Mô tả chi tiết

cây thủy sinh tân đế tài hồng là loại cây dễ trồng. có thể trồng trên cạn lẫn dưới nước. cây trên cạn cho vào hạ thủy trong hồ khoảng 2 tuần là có thế full lá nước cho ra màu đỏ. cây bị ảnh hưởng bởi anh sáng hồ thủy sinh cung như độ K mà người chơi dùng trong hồ. phù hợp nhất là đen cho anh sáng 6500k. cây không yêu cầu quá cao về co2 cũng như dinh dưỡng.rất phù hợp cho người mới chơi thủy sinh